210 93.18.881, Κιν: 6945 89.56.89, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ, ΟΜΗΡΟΥ 53 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Αποτελεί ένα πρόβλημα πού χαρακτηρίζει τόν τρόπο ζωής στήν δυτική κοινωνία κυρίως καί αφορά όλο καί περισσότερους άντρες ακόμα καί σέ σχετικά μικρότερες ηλικίες.Τά αίτια θά μπορούσαν νά είναι από παθοφυσιολογικής πλευράς μία διαταραχή στήν έκκριση από τήν υπόφυση ή διαταραχή τών ανδρικών ορμονών,κάποια δυσμορφία τού πέους,μία νευρολογική διαταραχή ή κάποια σοβαρή ασθένεια πού έχει εξασθενήσει τόν οργανισμό καί αυτό επηρεάζει τήν σεξουαλική λειτουργία τού ατόμου.

Οί ψυχολογικοί παράγοντες όπως ενοχές,αγχος,υπερδιέγερση,οικονομικά προβλήματα,αποτυχία στήν σχέση μέ τό άλλο φύλο ή μέσα στόν γάμο ή σέ κάποιο δεσμό μπορεί νά προκαλέσει κάποιας μορφής διαταραχή τής στυτικής λειτουργίας.Χαρακτηριστική αιτία επίσης είναι ή χαμηλή καί πλήρης απουσία τής libido σέ αταίριαστα ζευγάρια. Περιβαλοντολογικοί παράγοντες,κάπνισμα,αλκοοόλ,παχυσαρκία,διαβήτης καί άλλα είναι επιβαρυντικές αιτίες.

Τό πλήρες ιατρικό καί ομοιοπαθητικό ιστορικό ,συνοδευόμενο από πιθανές παρακλινικές εξετάσεις,
καθορίζουν σέ μεγάλο βαθμό τήν επιλογή τού καταλληλου ομοιοπαθητικού σκευασματος γιά τήν αντιμετώπιση τού προβλήματος.