210 93.18.881, Κιν: 6945 89.56.89, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ, ΟΜΗΡΟΥ 53 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Τά διαστρέμματα όπως και οί διάφορες καταπονήσεις και θλάσεις συχνά προκαλούνται από κάποιον ξαφνικό τραυματισμό ό οποίος υπερεκτείνει τήν φυσιολογική κινητικότητα τού εύρους των αρθρώσεων,των μυών,τών τενόντων καί τών συνδέσμων.

Εξαρτάται από την ένταση τού τραυματισμού,τών ανωτέρω καθώς καί τά συμπεριλαμβανόμενα τριχοειδή καί αιμοφόρα αγγεία ,πού μπορεί να διαρραγούν ή καί να κοπούν εντελώς, οδηγώντας σέ σοβαρό πόνο, οίδημα,πρήξιμο και δυσλειτουργία.Αν ή αποθεραπεία εξελιχθεί ανεπαρκώς ,τότε χρόνια προβλήματα μπορεί νά αναπτυχθούν μεταγενέστερα από αυτές τίς οξείες βλάβες. Αυτές μπορεί νά πάρουν τήν μορφή ενός μόνιμου πόνου ή( καί αυτή είναι μία συνηθισμένη κατάληξη) ,όπως ή αστάθεια τής άρθρωσης,πού μπορεί νά εξελιχθεί σέ ψευδάρθρωση.

Σέ αυτές τίς περιπτώσεις τά Ομοιοπαθητικά σκευάσματα χορηγούμενα είναι πολύ αποτελεσματικά ώς πρώτη βοήθεια καί επιπρόσθετα βοηθούν αναλόγως τής περιπτώσεως στήν αποκατάσταση τών τραυματισμένων ιστών
προλαμβάνοντας πιθανή σοβαρότερη επακόλουθη βλάβη.

Τά  σπόρ(π.χ ποδόσφαιροόλλευ,μπάσκετ,στίβοςκ.λ.π) καθώς,καί οί προπονήσεις τών διαφόρων αθλημάτων,ασκήσεις στό γυμναστήριο μέ βάρη καί όργανα,χορός ,μπαλέτο,καράτε,τάε κβό ντό καί πολλά άλλα,είναι από τις συνηθέστερες κατηγορίες πού προκύπτουν συχνά τραυματισμοί τέτοιου είδους καί ή ομοιοπαθητική μπορεί νά βοηθήσει.